Elektritööd A-klassi pädevuspiirkonnas KSM Projekt OÜ

Projekteerimine ja ehitamine

Elektripaigaldis

Elektriprojekt on edasiste elektritööde aluseks.

Hästi läbimõeldud elektriprojekt ja projekteeritud süsteemi asjatundlik paigaldus muudab hoone ehitamise ja kasutamise mugavaks ning turvaliseks.

Oleme Teile abiks nii lihtsamate elektriprojektide kui ka keerukamate projektide loomisel.

Oleme Elektrilevi poolt aktsepteeritud partner projekteerimisel.

Projekteerimine ja ehitamine

Päikeseelektrijaamad

Päikesepargi rajamine algab projekteerimisest!

Projekti koostamise eesmärgiks on tagada maksimaalne tootlikkus investeeringust päikeseelektrijaama. Selleks, et lahendus oleks pikaealine ja raha tootlus oleks maksimaalne, peab jaama rajamine ja ehitus olema algusest peale läbi mõeldud.

Omame oskust ja kogemust projekteerida, paigaldada ja vormistada liitumist ka suure võimsusega (MW) päikeseelektrijaamade puhul.

Elektripaigaldise

Käidukorraldus

Käit – on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel.

Hoolduskava peab sisaldama organiseerimise korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust, hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodsusi.

Ehitistel peakaitsmega 100A ja suurem on käidukorraldaja määramine kohustuslik.

Elektripaigaldise ehitamisel

Omanikujärelvalve

Elektripaigaldise ehitamisel omanikujärelevalve esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Omanikujärelevalve teenuse hulka kuulub ka omaniku nõustamine tehnilistes küsimustes ning tehtud töömahtude hindamine ja analüüs.

Paberimajandus ja asjaajamine

Teostusdokumentatsioon

Korraldame kooskõlastused ametiasutustega ja aitame vormistada kogu vajamineva dokumentatsiooni (sh teostusjoonised, skeemid).